Starnutie, je nezvratným a zložitým biologickým procesom. Nikto z nás nechce zostarnúť. Mnohí z nás sú ochotní podstupovať nejednu bolestivú operáciu, ktorá dokáže zmeny a dôsledky starnutia načas oddialiť.

Avšak, v súčasnosti je kult krásy a dokonalosti postavený tak vysoko, že túžba po lepšom a dokonalom vzhľade ženie viac a viac mladých ľudí pod nože plastických chirurgov. Výsledok mnohých štúdií, skúmajúcich názory ľudí, ktorí podstúpili plastickú operáciu, viac menej potvrdzuje pozitívny účinok plastickej chirurgie, najmä z psychologického hľadiska. Na rozdiel od niektorých biologických druhov, ľudia nemajú žiadne biologické znaky, ktoré by prezrádzali, ako sú starí. Ako príklad z rastlinnej ríše môžeme uviesť vytvárajúce sa letokruhy v drevinách. V živočíšnej ríši identifikujeme rastové zóny napríklad v šupinách mnohých rýb v podobe pribúdajúcich vrstvičiek, značky na ulitách, zuboch, rohoch niektorých zvierat a podobne.

Z dôvodu neustáleho narastania priemerného ľudského veku, s plastickou chirurgiou v poprednej línii a zdravšiemu štýlu života, sa menia i trendy určovania staroby človeka. Čoraz viac sa do popredia tlačia trendy určovať starobu, či vek človeka podľa jeho intelektuálnych a sociálnych zručností a celkovej zdravotnej kondície. Tieto ukazovatele sa javia lepšími identifikátormi staroby ako samotný dátum narodenia.

Čím starší, tým lepší?

Nuž áno, aj nie. Kým mladý vek je zárukou fyzickej sily a nevyčerpateľnej energie, staroba je synonymom rozvahy, skúseností ale i vycibrenej zručnosti.

Staroba = chronické ochorenia?

Štatistiky uvádzajú, že prevažná väčšina ľudí nad 65 rokov trpí nejakým chronickým ochorením. Vysoký krvný tlak, artritída, alebo niektoré kardiálne ochorenia a podobne. Avšak, uvádzané ochorenia nebývajú v štádiu, kedy by nejako výrazne zasahovali do sebestačnosti ľudí. Predčasné starnutie spôsobuje predovšetkým nesprávna životospráva. Fajčenie, obezita, abstinencia fyzickej aktivity.

Zábudlivosť = Alzheimerova choroba, či senilná demencia?

Nie, zábudlivosť je vlastná každému veku. Súčasný stres a rýchle tempo udalostí myseľ preťažuje. Senilná demencia? Mnohokrát chybne diagnostikovaná depresia u starších ľudí. Ak sa človek udržiava v dobrej telesnej, fyzickej a duševnej kondícii, pamäť ostáva funkčná až do neskorého veku.

Starnutie je proces vzájomného pôsobenia genetických faktorov, životného štýlu a životného prostredia v ktorom jedinec žije.

Niekoľko rád ako predĺžiť mladosť, alebo oddialiť starnutie(vec pohľadu)

Obohatiť stravu o antioxidanty, chránia nás pred voľnými radikálmi, ktoré urýchľujú starnutie. Znižujú riziko onkologických ochorení, ochorení srdca. Nájdeme ich v ovocí, zelenine a strukovinách. Nezabúdajme na svoje kosti, dodajme im vápnik a vitamín D. Obmedzujme pobyt na priamom slnku. Na kožu má nemilosrdné dopady starnutia, navyše vzniká riziko vzniku melanómu a rakoviny kože. Žime antinikotínovým režimom, zamedzme aj pasívnemu fajčeniu. Dbajme na dostatočné množstvo vitamínu B 12. Neustále rozvíjajme duševnú a fyzickú aktivitu – hýbme sa a myslime. Zamestnávajme a cibrime svoju myseľ. Len tak ostane dlho svieža a vydrží s nami až do konca.

Zdroje : Dynamický život Hans Diehl,Allen Ludingtonová, Peter Pribiš http://mozgovna.pravda.sk/clovek/clanok/19316-preco-kazdy-clovek-starne/


Máte nabrúsené zuby?
Možno trpíte bruxizmom, a ani o tom neviete. Ak sa však ráno častejšie prebúdzate s bolesťami zubov, hlavy, či krku, začnete hľadať príčinu. A práve b...
Patríte do kultu É-čka?
Dnešná kúpna sila na trhu potravín zvádza ťažký boj so strašiakom v podobe É-čok. Nepriaznivé účinky na zdravie každej jednej pridávanej látky treba h...
Bc. R. Pavešicová
Renata má vysokú školu zdravotnícku a preto má k medicíne a zdravým veciam blízko. V rámci odbornosti, získanej v mnohoročnej praxi a aj skúsenosti z bežného života v nemocničnom prostredí ju priviedli k písaniu. Rada sa podelí o získané vedomosti, ktoré môžu byť pre mnohých prínosom. Kedže je matka a dnes už aj stará mama zaoberá sa aj problematikou ohľadom detí.
Čítať viac ⟶
Zanechať komentár