Bolesti chrbtice môžu spôsobovať mnohé faktory. Často sa vyskytujú v súvislosti s rôznymi chorobami. Termín, bolesť chrbtice, nepredstavuje žiadny jednotný obraz ochorenia, pretože sa za ním môže skrývať celá rada dôvodov.

Spúšťačmi môžu byť fyzikálne, či mentálne faktory, silná neprimeraná a asymetrická záťaž, nadváha, absencia pohybu, alebo naopak jednostranné, sústavné preťažovanie svalstva. Nemalý podiel príčin bolestí majú i zápalové procesy niektorých vnútrobrušných orgánov, ako napríklad močového mechúra a obličiek, maternice a vaječníkov, u mužov zápaly prostaty. Závažnejšie príčiny bolestí chrbtice predstavujú onkologické ochorenia s metastázujúcim procesom do chrbtice.

Ani psychologické faktory, by ako príčiny bolestí chrbta nemali byť podceňované. Dlhodobý stres, nedostatok spánku, úzkostné stavy a depresie, vedú k rôznym patologickým zmenám na chrbtici, čím vyvolávajú celý rad spúšťačov bolestí.

Typ bolesti, jej lokalizácia a časový priebeh, sú nápomocnými indikátormi k vyjadreniu príčiny ťažkostí a stanoveniu diagnózy. Stanovenie presnej diagnózy je veľmi dôležité, avšak obtiažne.

Podľa časového horizontu priebehu bolestí ich môžeme vnímať ako akútne, subakútne a chronické. Akútna bolesť vznikne náhle a obyčajne do šiestich týždňov odznie. Dlhšie ako šesť týždňov trvajúca bolesť má už charakter subakútnej bolesti. Viac ako dvanásť týždňov trvajúca bolesť prechádza už do chronickej formy.

Najčastejšie bolesti pacienti udávajú v bedrovej, krčnej a zriedkavejšie v hrudnej časti chrbtice. Postihnutými sú prevažne ľudia, ktorí vykonávajú ťažkú manuálnu prácu, ale i ľudia so sedavým zamestnaním.

Pri diagnostike bolestí chrbtice je nevyhnutná detailná anamnéza a popis presných príznakov. Po dôkladnom klinickom vyšetrení lekár zhodnotí stav chrbtice, držanie tela, reakciu na dotyk a tlak na určitých miestach chrbta. V mnohých prípadoch bolesť nemusí pochádzať zo samotnej chrbtice. Môže byť napríklad príznakom gastritídy, pľúcnej embólie, akútnej pankreatitídy, alebo pri akútnej bolesti nemožno vylúčiť ani srdcový infarkt.
Preto je niekedy potrebné vyšetriť orgány v brušnej dutine, srdce, pľúca, podložené i laboratórnymi odbermi.

Nesúlad medzi šľachami a kĺbmi zasa doplnia vyšetrenia zobrazovacej diagnostiky, ako MRI, RTG alebo CT vyšetrenie. K určeniu príčiny bolestí chrbtice je zvyčajne potrebná úzka spolupráca lekárov z rôznych lekárskych odborov.

Aká je prevencia?

Nuž, opäť všeobecne, obligátne - životospráva. Úprava stravy, obohatenej o vitamíny a potrebné minerály, pozor na obezitu a nadbytočné kilogramy, ktoré chrbticu neúmerne zaťažujú. Dostatok aktívneho pohybu, spánku na vhodnom matraci. Ak vezmeme do úvahy, že človek jednu tretinu svojho života prespí, je na mieste svojmu lôžku venovať viac pozornosti. Nemalú časť života človek presedí. Či je to už sedenie pasívne, alebo zaujaté, za účelom výkonu rôznych činností, vždy by ho malo sprevádzať správne držanie tela a podopieranie s ochrannou pozíciou chrbtice. Nezotrvávať príliš dlho v jednej polohe, ale polohou tela sa snažiť o zmenu ťažiska na sedadle. Pozor na driekovú časť pri sedení za volantom, najmä pri dlhších trasách. Pri nesprávne ohnutom chrbte je medzistavcová platnička vystavená nebezpečenstvu poškodenia otrasmi, či nárazmi. Rozhodujúca je pevnosť svalového korzetu. Získame ho pravidelným cvičením.

http://www.netdoktor.at/krankheit/rueckenschmerzen-7825


Čínska medicína
Každý človek má odlišné problémy, aj keď na prvý pohľad sa môžu zdať totožné. Skvelé na čínskej medicíne je to, že je liečba pripravená na mieru práve...
Páli vás záha?
Pálenie záhy, či pyróza. Hádam ani neexistuje jedinec, ktorý by sa s pálčivosťou tohto charakteru aspoň raz v živote nestretol. Iste reálnejším bude p...
Bc. R. Pavešicová
Renata má vysokú školu zdravotnícku a preto má k medicíne a zdravým veciam blízko. V rámci odbornosti, získanej v mnohoročnej praxi a aj skúsenosti z bežného života v nemocničnom prostredí ju priviedli k písaniu. Rada sa podelí o získané vedomosti, ktoré môžu byť pre mnohých prínosom. Kedže je matka a dnes už aj stará mama zaoberá sa aj problematikou ohľadom detí.
Čítať viac ⟶
Zanechať komentár